Zarządzanie przez cele MBO

MBO to odpowiedź na niską efektywność pracy i konieczność zrewidowania sposobu zarządzania w firmie. Kiedy sytuacja firmy wymaga definitywnej poprawy metoda Zarządzania Przez Cele, wdrożona i prowadzona w sposób przemyślany, realny i kontrolowany przynosi ponadprzeciętne wyniki dla firmy.

Ponadprzeciętna praca organizacji według metodologii MBO:

• Co ma przynieść firmie stosowanie MBO?

• Jak wyznaczać cele MBO?

• Wzorce arkuszy MBO: do prostego, natychmiastowego zastosowania

• Co można zdefiniować jako cel? – przepis na „rachunek sumienia” dla menadżera wyznaczającego cele

• Jak nie popełniać typowych błędów na etapie tworzenia celów oraz ich wdrażania w organizacji?

• Jak negocjować cele z przełożonym i pracownikiem?

• Praktyka delegowania zadań – kluczem do poprawnego MBO

Jak podejść do projektu „wdrożenia MBO w firmie”

• Czego oczekiwać od Zarządu firmy?

• Dlaczego wdrożenie MBO musi mieć swojego „Steve Jobs’a” -liderzy w procesie wdrożenia MBO

• Jak przekonać sceptyków do zastosowania metody MBO?

• Przegląd systemów informatycznych wspierających zarządzanie przez cele? A może bez systemu?

Jakie procedury wprowadzić, by MBO było funkcjonalne?

• Dobre praktyki dotyczące procedur funkcjonowania MBO w firmie

• Procesy nadzoru

Proces rozliczania celów MBO

• Czy można rozliczyć cele nieukończone?

• Czy MBO to na koniec po prostu system premiowy?

Dobre i złe praktyki w zastosowaniu modelu MBO

• Analiza czarnych skrzynek – czyli czego zabrakło w nieudanych wdrożeniach MBO?

• Jak działać, aby „MBO nie stało się bronią przeciw menadżerom”?

• Wzorce czy indywidualne podejście?

• Czego MBO za nas nie załatwi?

Skontaktuj się