Telemarketing, telefon w firmie

Jak skutecznie zbudować rynek nowych klientów używając telefonu?

W dzisiejszych czasach telefon stał się idealnym medium do prowadzenia handlu. Wspomagany dodatkowo faksem i Internetem może z powodzeniem zastąpić kosztowne wyjazdy służbowe i spotkania z klientami. Problem z telemarketingiem polega jednak na tym, że wiele osób traktuje sprzedaż telefoniczną jako jednorazowy akt (sprzedam albo nie!), zamiast potraktować to jako długofalowy proces budowania własnego rynku „nowych klientów” dla swej firmy. Okazuje się bowiem, że PMA (Proces Marketingu Aktywnego) czyli 12 kroków prowadzących do sukcesu w sprzedaży telefonicznej może być skuteczna metodą w zdobyciu i utrzymaniu rynku na dowolne produkty czy usługi, co znacznie obniża koszty zdobycia klienta w porównaniu z tradycyjnymi metodami, takimi jak reklama, akwizycja czy spotkania osobiste. Warto więc zdobyć biegłość w sztuce profesjonalnej sprzedaży.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprzedażą produktów i usług przez telefon. Szkolenie „Telemarketing, telefon w firmie” skierowane jest do firm i instytucji, które chcą zwiększyć przychody ze sprzedaży wykorzystując istniejące już struktury Działów Sprzedaży, Telesprzedaży, Działów Call Center lub Działów Telemarketingu.

Cele Szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników analizy i praktykowania metod rozmów telefonicznych z Klientami, a także stworzenia warsztatu i organizacji pracy w taki sposób, aby, przy jednoczesnym utrzymywaniu zainteresowania Klienta naszą ofertą, poprawić własną efektywność.

Korzyści ze szkolenia:

 • ukształtowanie aktywnej postawy pro-sprzedażowej
 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży
 • nabycie umiejętności z zakresu technik sprzedaży i reguł wywierania wpływu
 • udoskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem telefoniczną rozmową sprzedażową

W programie szkolenia:

 • Podstawy telemarketingu
 • Przygotowanie do rozmowy telefonicznej
 • Żelazne zasady telemarketingu
 • Psychologia sprzedaży
 • Efektywna komunikacja w procesie telesprzedaży
 • Tempo mówienia, dynamika wypowiedzi, ton i siła głosu, modulowanie głosu, akcentowanie, intonacja i ich rola w telemarketingu
 • Struktura rozmowy sprzedażowej – przypomnienie i utrwalenie
 • Pozyskiwanie uwagi i wzbudzanie zainteresowania
 • Rozpoznawanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta – metody, techniki – przypomnienie i utrwalenie
 • Opór, a obiekcje (metody pokonywania oporu i wyjaśniania obiekcji)
 • Zaawansowane techniki sprzedaży w oparciu o reguły wywierania wpływu Cialdiniego – intensywne warsztaty
 • Techniki finalizacji rozmowy

Skontaktuj się