Aktualności

Większa ochrona roszczeń pracowników

W Dzienniku Ustaw opublikowano 21 sierpnia 2017r. nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany rozszerzają ochronę roszczeń pracowników i przyspieszają udzielanie pomocy finansowej. Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu w szczególności: Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni […]