Współpraca z kluczowym Klientem

Współpraca z kluczowym klientem to realizowanie polityki firmy w odniesieniu do klientów kluczowych dla funkcjonowania firmy. Lojalność klienta oraz jej utrzymanie stały się najważniejszym wyzwaniem dla czołowych polskich firm. Najczęściej specjalista do spraw klientów strategicznych zajmuje się nie tylko bieżącą obsługą strategicznych klientów firmy, a także ich pozyskiwaniem. Key Account Manager monitoruje bieżące otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurencji, a pozyskane informacje przekazuje wyższym organom decyzyjnym, uczestnicząc w kreowaniu strategii obsługi klientów kluczowych. Powinien być specjalistą ds. sprzedaży pracującym na najwyższym poziomie oraz osobą potrafiącą budować relacje oparte na wiedzy i eksperckim podejściu do potrzeb Klienta.

Czy w ostatnich 6 miesiącach Twoja firma straciła kluczowego klienta?

Czy Twoi kluczowi klienci zgłaszali zastrzeżenia do współpracy z KAM’em lub prosili o zmianę Opiekuna?

Czy Twój zespół przygotowany jest do obsługi kluczowego klienta?

Czy masz wrażenie, że poszczególni KAM’owie nie wykorzystują potencjału klienta w generowaniu przychodów z udziału w konkretnych produktach?

Czy w ostatnich 12 miesiącach Twoja firma wdrożyła produkt, usługę, która może zainteresować kluczowego klienta?

Czy aby na pewno Twoi KAM’owie odpowiednio współpracują z Działem Sprzedaży i Działem Rozwoju Produktów?

Jeżeli choć raz odpowiedziałeś TAK to szkolenie jest dla Twojego zespołu!

Grupa docelowa

Szkolenie Zarządzanie klientem strategicznym – Key Account Management skierowane jest do osób odpowiedzialnych za obsługę kluczowych klientów, klientów strategicznych z punktu widzenia firmy. Szkolenie skierowane jest do firm, którym zależy nie tylko na utrzymaniu klientów strategicznych i budowaniu z nimi pozytywnych relacji, ale również na zwiększaniu przychodów z danego klienta. Dedykowane jest Dyrektorom i Kierownikom Sprzedaży, Key Account Managerom i Specjalistom ds. Obsługi Klienta Kluczowego.

Cele Szkolenia

  • podniesienie kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami strategicznym
  • zapoznanie uczestników z narzędziami niezbędnymi do skutecznego planowania i organizowania współpracy z klientami strategicznymi
  • poznanie założeń sprzedaży konsultacyjnej i technik zaawansowanej sprzedaży
  • wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji i planowania działań na podstawie analiz zjawisk rynkowych
  • zwrócenie uwagi na działania cross – i up – sellingowe w obsłudze klienta strategicznego
  • podniesienie skuteczności współpracy z klientami kluczowymi dla Państwa firmy

 

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

• Jak dowiedzieć się co jest dla naszego klienta ważne / jak definiować elementy, które są ważne dla tego konkretnego klienta?

• Jak trafniej analizować bieżącą sytuację klientów kluczowych i jak planować ich rozwój?

• Jak badać satysfakcję klienta ze współpracy z nami?

• Jak sprawić, aby klient dalej chciał być naszym Klientem?

• Jak pracować z klientem trudnym i roszczeniowym?

• Jakie stosować zasady w dokonywaniu ustępstw w negocjacjach z kluczowym klientem?

• Na co zwrócić uwagę przygotowując się do spotkań z kluczowym klientem?

 

W programie szkolenia

• Standardy pracy Key Account Managera

• Grupy decyzyjne i planowanie strategii działań wobec poszczególnych osób w firmie klienta strategicznego

• Analiza potrzeb w sprzedaży B2B. Rozpoznawanie potrzeb potencjalnych i obecnych Klientów Strategicznych i dopasowywanie do nich oferty sprzedażowej

• Analiza KANO w zarządzaniu satysfakcją klienta

• Rozmowy o firmach konkurencyjnych

• Techniki prowadzenia rozmów z kluczowymi klientami

• Negocjacje z kluczowym klientem – jak się do nich przygotować?

• Zasady dokonywania ustępstw w obsłudze klienta strategicznego

• Nawiązywanie i rozwijanie relacji z Klientami Strategicznymi

• Tworzenie długofalowych planów współpracy z Klientem

• Profilowanie firmy pod kątem cross i up-sellingu

• Radzenie sobie z trudnym i roszczeniowym klientem

• Emocjonalne i racjonalne zastrzeżenia klienta

• Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy w oczach Klienta

Skontaktuj się