Rozwój kompetencji kadry zarządzającej

Procesy rozwojowe

Rozwój kompetencji kadry zarządzającej to szkolenie łączące kilka narzędzi w jeden spójny projekt intensywnego rozwoju kluczowych pracowników/liderów. Jego efektem jest wzrost zaangażowania uczestników wynikający z rozwoju kompetencji, które szybko przynoszą efekty, zmiany w organizacji.

Najbardziej skuteczna metoda rozwoju kadry menedżerskiej

Procesy rozwojowe są oparte o konkretne cele firmy, czy mierniki efektywności danego biznesu.

Menedżerowie rozwijają kompetencje w ramach realizacji postawionych im celów biznesowych.

Dając menedżerom: wiedzę, wsparcie coachingowe, platformę wymiany doświadczeń; jednocześnie stawia się im konkretne wymagania związane z wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy.

Rezultatem procesów rozwojowych jest:

  • Wzrost skuteczności w realizacji celów biznesowych
  • Koncentracja kluczowych menedżerów na wspólnych celach lepsze rozumienie powiązań między różnymi częściami firmy
  • Wzrost zaangażowania menedżerów i ich zespołów
  • Wysoka efektywność menedżerów w procesach zmian i/lub intensywnego rozwoju organizacji
  • Szybka wymiana wiedzy i doświadczeń wewnątrz organizacji

Procesy rozwojowe składają się z takich elementów, jak: diagnoza potrzeb, team coaching, coaching indywidualny, kick off, cele indywidualne, zadania wdrożeniowe, warsztaty z narzędzi podnoszenia efektywności organizacji.

Skontaktuj się