Rekrutacja

Skuteczny zespół jest jak stare dobre małżeństwo… Można wszystko podporządkować intuicji i emocjom, ale za pochopne i złe wybory płaci się latami, kosztami i rozczarowaniami.
StaffARD to partnerstwo z rozsądku,  więc skontaktuj się z nami, aby zamiast rozwodów świętować kolejne rocznice sukcesu.

ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO:

 1. Analiza kontekstu powstania potrzeby rekrutacyjnej i stworzenie opisu stanowiska.
  Opis stanowiska zawiera przede wszystkim opis obowiązków, niezbędne kwalifikacje i kompetencje (wraz z opisem pożądanych zachowań) oraz proponowane wynagrodzenie (w tym wszelkiego typu dodatki). Przy tworzeniu opisu zawsze staramy się poznać klimat organizacyjny i odnieść wymagania wakującego stanowiska do sytuacji na rynku.
 2. Poszukiwanie kandydata – metodologiaa.
  a) Poszukiwania bezpośrednie – Direct Search/ Executive Search: Polega na określeniu grupy docelowej segmentu rynku pracy osób nie poszukujących aktywnie pracy, a pracujących na stanowiskach analogicznych lub podobnych do stanowiska wakującego. Dotyczy stanowisk wyższych menadżerskich i kluczowych eksperckich.
  b) Search & Selection: Polega na pozyskiwaniu kandydatów poprzez ogłoszenia prasowe (jawne I niejawne) oraz specjalistyczne portale internetowe. Dotyczy stanowisk średniego szczebla zarządzania i specjalistycznych.
  c) Mass Recruitment: Polega na pozyskiwaniu kandydatów drogą ogłoszeń prasowych. Dotyczy praktycznie wszystkich stanowisk, choć najczęściej wykorzystywana przy rekrutacji na stanowiska niższego szczebla.
  Na bieżąco tworzymy naszą wewnętrzna bazę danych kandydatów, w której rejestrujemy tylko te osoby, których doświadczenia i referencje pozwalają na rekomendacje.
 3. Selekcja kandydatów
  a) Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny, inne- na życzenie Klienta) pod kątem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji (wyksztalcenie, języki obce) oraz deklarowanych umiejętności.
  b) Rozmowa kwalifikacyjna: W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzany jest:
  • wywiad biograficzny – omówienie kolejnych etapów życia zawodowego
  • wywiad kompetencyjny – kładzie nacisk na to w jaki sposób kandydat osiągnął to co osiągnął, pomaga zidentyfikować kompetencje wyrażające się zachowaniami w określonych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w pracy na danym stanowisku. Pytania zadawane kandydatowi opierają się na jego doświadczeniach zawodowych lub/i specjalnie przygotowanych case study. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają zdiagnozować na ile dana osoba prezentuje postawę zgodną z oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy
 4. Raportowanie
  Raporty z postępu prac przesyłane są do Klienta w ustalonym przez strony terminie (np. raz na tydzień)
  W przypadku kandydatów rekomendowanych do spotkania z Klientem załączamy raport zawierający informacje i wnioski uzyskane w trakcie wywiadu oraz opis doświadczenia zawodowego.

 

Skontaktuj się