Praca tymczasowa

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy formalnie jest więc zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej,  jednak swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika, czyli Klienta agencji pracy tymczasowej. To on określa zakres obowiązków pracownika, ma bezpośredni wpływ na jego pracę, a także dba o bezpieczeństwo, w miejscu w którym jest wykonywana. Praca tymczasowa może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny (trwać kilka godzin lub nawet kilkanaście miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy użytkownika.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy zatrudnienia?

Praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku. Osoby młode, uczące się mają możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Dzięki temu mogą godzić pracę z nauką. W ten sposób mają szansę nie tylko na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, ale również na zdobycie bezcennego w dzisiejszych czasach doświadczenia. Praca tymczasowa jest również atrakcyjną formą zatrudnienia dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Praca w niepełnym wymiarze godzin, pozwala im na łączenie obowiązków macierzyńskich z pracą zawodową. Ta forma zatrudnienia jest także korzystna dla osób w wieku 50+, które zyskują nie tylko dodatkowe źródło dochodu, ale podtrzymują swoją aktywność zawodową, tak ważną dla zachowania dobrej kondycji psychofizycznej.

Praca tymczasowa to również szansa na zdobycie stałej posady. Wielu spośród naszych Klientów zatrudnia u siebie najlepszych pracowników tymczasowych.

Skontaktuj się