Outplacement

Czym jest outplacement?

Outplacement (inaczej zwolnienie monitorowane) to programowa pomoc osobom, które utraciły zatrudnienie, w odnalezieniu się na rynku pracy, przygotowanie ich do nowej rzeczywistości zawodowej, znalezienie innych możliwości zatrudnienia lub pomoc w odnalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji dotychczasowej kariery zawodowej.

StaffARD oferuje zarówno outplacement indywidualny czyli pomoc pojedynczym pracownikom zwalnianym z pracy jak i outplacement grupowy – dedykowany pracownikom zwalnianym grupowo.

Outplacement w praktyce

Program outplacementu obejmuje następujące obszary:

  • wsparcie psychologiczne dla zwalnianego pracownika,
  • pomoc w emocjonalnej akceptacji faktu utraty pracy,
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
  • praca nad odnajdywaniem własnych nowych możliwości itp.

Outplacement w Staffard:

  1. sesja szkoleniowa – nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, praktyczne metody poszukiwania pracy, zapoznanie z trendami na rynku pracy
  2. indywidualne doradztwo zawodowe – analiza dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, informacje na temat mocnych i słabych stron osoby, feedback po spotkaniach rekrutacyjnych
  3. aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy – opracowanie strategii, przygotowanie listy potencjalnych pracodawców, rekomendowanie kandydatów do firm współpracujących ze StaffARD .

 

Skontaktuj się