Kultura organizacyjna firmy

Kultura organizacyjna firmy to normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, a także wymogi zachowania. W efekcie diagnozy kultury organizacyjnej zarząd lub kadra wyższa otrzymuje odpowiedzi na nurtujące je pytania:

  1. Jak „myślą” pracownicy różnych działów w firmie
  2. Jak mentalność pracowników wpływa na realizacje celów biznesowych organizacji
  3. Jakie są silne i słabe strony grup pracowników z różnych części i różnych szczebli w organizacji
  4. Na ile poszczególne grupy pracowników wspierają swoją postawą i zachowaniem realizację długofalowej strategii, celów operacyjnych, wdrażanych zmian
  5. Jakie zmiany systemowe należy wprowadzić i jak ukierunkować rozwój niezbędnych kompetencji tak, aby pracownicy wspierali cele biznesowe i podnosili efektywność organizacji

 

Skontaktuj się