Firma jak uniwersytet. Praktyka szkoleniowa w organizacji uczącej się

Koncepcja organizacji uczącej się – pomimo wielu niejasności i trudności teoretycznych związanych z tym pojęciem – jest jedną z podstawowych kategorii, niezbędnych dla zrozumienia funkcjonowania współczesnych organizacji. Ucząca się organizacja to taka, która transformuje zdobyte doświadczenia w rutynowe działania praktyczne. Organizacje w swoim funkcjonowaniu opierają się na rutynie; rzecz w tym, aby owe rutynowe działania ulegały wystarczająco szybkim zmianom we właściwym kierunku.

Literatura dotycząca tej problematyki jest dziś już dość obszerna. Niestety, spora część tekstów (szczególnie popularnych) ma ideologiczny charakter ; ich lektura prowadzi do wniosku, że dobrze byłoby, gdyby organizacje uczyły się, bo zdolność organizacji do uczenia się decyduje o przetrwaniu i sukcesach.

by StaffARD