Coaching i Trening pracy jako nowoczesne narzędzie HR

18 lipca 2012 odbyła się w Olsztynie konferencja podsumowująca projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” realizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z fińską organizacją pozarządową Kynnys ry Turun toimikunta i Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu. GT Mentor w ramach projektu realizował szkolenia skierowane do instytucji rynku pracy oraz pracodawców. Celem szkoleń było wypracowanie nowej metody zatrudniania osób po 45 roku życia z wykorzystaniem coachingu i treningu pracy. Okazuje się, iż jest ona  niezwykle skuteczna przy wprowadzeniu i utrzymaniu zatrudnienia osób po 45 roku życia, długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Jak pokazały wyniki ewaluacji skuteczność zastosowania innowacyjnego modelu zatrudnienia, który wykorzystuje coaching, wyniosła blisko 80%.  Nie dziwi zatem informacja, że projekt „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia” został finalistą RegioStars Awards w Komisji Europejskiej, wyprzedzając projekty prezentowane przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

by StaffARD