Aktualności

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na […]

Aktualności

Większa ochrona roszczeń pracowników

W Dzienniku Ustaw opublikowano 21 sierpnia 2017r. nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany rozszerzają ochronę roszczeń pracowników i przyspieszają udzielanie pomocy finansowej. Zmiany wprowadzone do ustawy mają na celu w szczególności: Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni […]

Aktualności

Rozwój kształcenia zawodowego – ministrowie podpisali porozumienie

Ministrowie: edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, gospodarki oraz skarbu podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Cel: upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu. Od dawna słychać zarzuty, że polski system szkolnictwa jest niedostosowany do realnych potrzeb rynku pracy i zamiast […]

Aktualności

Relacje najwyższej jakości

Artykuł jaki ukazał się na stronach Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji , której jesteśmy członkiem od 2013 r. Prowadzenie przyjaznej rekrutacji jest szczególnym wyzwaniem dla Agencji Doradztwa Personalnego, które nie tylko muszą dbać o budowanie relacji z kandydatami w swoim imieniu, ale również w imieniu Klientów. A ci, jak wiadomo, bywają mniej lub bardziej przekonani […]

Aktualności

Nie możesz znaleźć pracy? Zobacz listę 18 głównych przyczyn

Niektórzy nie mają problemów ze znalezieniem pracy, inni bezskutecznie szukają miesiącami. Powodów może być wiele. Poniżej przedstawiamy te, z którymi łatwo możesz sobie poradzić. Zależą bowiem wyłącznie od Ciebie. 1. Za mało się kontaktujesz Większość prac można zdobyć dzięki rekomendacji innych. Jeśli szukasz pracy przez ogłoszenia internetowe i gazety, to robisz za mało. Musisz bardziej […]

Aktualności

Coaching i Trening pracy jako nowoczesne narzędzie HR

18 lipca 2012 odbyła się w Olsztynie konferencja podsumowująca projekt „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” realizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z fińską organizacją pozarządową Kynnys ry Turun toimikunta i Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu. GT Mentor w ramach projektu realizował szkolenia skierowane do instytucji rynku pracy oraz pracodawców. Celem szkoleń było wypracowanie nowej metody zatrudniania osób […]

Aktualności

Firma jak uniwersytet. Praktyka szkoleniowa w organizacji uczącej się

Koncepcja organizacji uczącej się – pomimo wielu niejasności i trudności teoretycznych związanych z tym pojęciem – jest jedną z podstawowych kategorii, niezbędnych dla zrozumienia funkcjonowania współczesnych organizacji. Ucząca się organizacja to taka, która transformuje zdobyte doświadczenia w rutynowe działania praktyczne. Organizacje w swoim funkcjonowaniu opierają się na rutynie; rzecz w tym, aby owe rutynowe działania ulegały wystarczająco szybkim zmianom we właściwym kierunku. […]