ABC sprzedaży

ABC sprzedaży to szkolenie dla osób, których praca zawodowa związana jest z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje z zakresu technik sprzedaży, pozyskiwania klientów, organizowania spotkań biznesowych i przeprowadzania prezentacji produktu.

Grupa docelowa

 • Handlowcy stacjonarni i terenowi
 • Przedstawiciele handlowi
 • Kierownicy zespołów sprzedażowych
 • Pracownicy biura obsługi klienta

Cele Szkolenia

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu technik sprzedaży

Zrozumienie czym różni się proces sprzedaży od procesu kupowania

Przećwiczenie i zdobycie umiejętności w obszarze:

 • ustalenia indywidualnego procesu sprzedaży
 • kształtowania wizerunku
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb klienta poprzez komunikację
 • prezentacji oferty poprzez znajomość cech, zalet i korzyści
 • zamykania procesu sprzedaży
 • radzenia sobie z obiekcjami klienta

Korzyści ze szkolenia

 1. Ułatwienie pracy handlowców
 2. Osiągnięcie większej skuteczności
 3. Zwiększenie motywacji do pracy
 4. Realizacja planów osiągania zysku
 5. Uzyskiwanie premii za wyniki
 6. Mniejsza ilość stresu zawodowego
 7. Wzrost efektywności sprzedaży
 8. Większa satysfakcja klientów
 9. Umocnienie pozycji na rynku

W programie szkolenia

Co to jest proces sprzedaży i czy warto go formalizować

Kroki i etapu procesu sprzedażowego

Jak to jest na prawdę z klientem i jego procesem kupowania

Kształtowanie wizerunku w oczach klienta – czy produkt nie jest jednak ważniejszy

Co kształtuje nasz wizerunek

Elementy wizerunku: komunikacja werbalna i mowa ciała, efekt pierwszego wrażenia, słowa i głos, ciało, postawa i ubiór, cechy inteligencji emocjonalnej, wiedza i doświadczenie

Jak postrzegamy i oceniamy nowo poznaną osobę.

Elementy komunikacji werbalnej jako część procesu sprzedaży: bariery komunikacji, aktywne słuchanie, zadawanie pytań

Diagnoza – Kto jest moim idealnym klientem

Badanie potrzeb klienta: czym jest potrzeba klienta, motywacje do zakupu, jak odkryć potrzeby

Prezentacja oferty – korzyści dla Klienta: cechy, korzyści, mankamenty i kontrargumenty, cztery stopnie argumentacji na rzecz korzyści

Model: Cecha – Zaleta – Korzyść – Dowód

Radzenie sobie z obiekcjami klienta

Kilka technik sprzedażowych (np. up selling, cross selling)

Techniki wywierania wpływu a manipulacja: nastawienie emocjonalne klienta, techniki (np.reguła wzajemności, zamknij drzwi przed nosem, osładzanie transakcji, stopa w drzwiach, niedostępność)

Zamykanie procesu sprzedaży

 

Skontaktuj się